short form (of a name) 299

short form (of a name) | forme courte (d’un nom) | forma corta (de un nombre propio de lugar) | краткая форма (названия) | (صيغة موجزة (للاسم | 简称(地名) | Read More …

short title 300

short title | forme courte (d’un nom) | forma corta (de un nombre propio de lugar) | краткое название | صيغة موجزة للاسم | 简称 | Definition of 2002 See short Read More …