descriptive term 062

descriptive term | désignation cartographique | término descriptivo | пояснительный термин | مصطلح وصفي | 说明性注记 | Definition of 2002 A word (usually a common noun, an adjective or a phrase), Read More …

designation 063

designation | | término descriptivo | обозначение | تعيين | 说明性注记 | Definition of 2002 See descriptive term. Voir désignation cartographique. Véase término descriptivo. См. пояснительный термин. انظر: مصطلح وصفي (descriptive term). Read More …